Ο ρόλος του ασφαλούς συναισθηματικού δεσμού στην εμφάνιση του bullying

Ο ρόλος του ασφαλούς συναισθηματικού δεσμού στην εμφάνιση του bullying

Τι είναι η βία? Πότε υπάρχει η βία? Όταν δεν υπάρχει αγάπη! Και πότε δεν υπάρχει αγάπη? Όταν απουσιάζουν οι υγιείς συναισθηματικοί δεσμοί. Από τη στιγμή της γέννησής του, υπάρχει στον άνθρωπο η έμφυτη ανάγκη για ασφαλή συναισθηματικό δεσμό, όπως έχει διατυπώσει ο...