ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

Στην καθημερινότητα με τις αυξημένες απαιτήσεις, συχνά δημιουργούνται δυσκολίες στο μεγάλωμα ενός παιδιού. Οι ρυθμοί ζωής, η ζωή στην πόλη, το απαιτητικό σχολικό περιβάλλον, η έλλειψη ελεύθερου χρόνου, είναι κάποιοι μόνο από τους λόγους που οι γονείς χρειάζονται υποστήριξη. Υπάρχουν διάφορες πτυχές, άλλες αφορούν το ίδιο το παιδί, άλλες το γονιό και άλλες τη σχέση του ζευγαριού. Τα παιδιά σπάνια μπορούν να λύσουν το θέμα μόνα τους, συχνά χρειάζονται την βοήθεια των γονιών τους. Η συνεργασία με έναν ειδικό βοηθάει τους γονείς να αναγνωρίσουν και να διαχειριστούν την δυσκολία γρήγορα και να το στηρίξουν. Και οι ίδιοι οι γονείς αισθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια και αυτοπεποίθηση στο ρόλο τους όταν ενημερώνονται για τις αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών τους και ανακαλύπτουν έμπρακτες εναλλακτικές λύσεις.

Στην συμβουλευτική έρχονται οι γονείς για δύο κυρίως λόγους, για πρόληψη ή/και για αντιμετώπιση. Πρόληψη σημαίνει ενημέρωση, συζήτηση και υποστήριξη των γονιών που έχουν ήδη ή περιμένουν παιδί, την εκτενή και αποτελεσματική εκπαίδευσή τους στον πολύπλευρο ρόλο του γονέα αλλά και την ανάλυση των αναπτυξιακών θεμάτων των παιδιών καθώς και τρόπους για την αντιμετώπισή τους πριν εξελιχθούν.

Όταν είναι φροντισμένοι οι γονείς είναι φροντισμένα και τα παιδιά.

Σήμερα, τα παιδιά μας έχουν περισσότερο από κάθε άλλη εποχή την ανάγκη στήριξης, προσοχής και φροντίδας.

 Ο ίδιος ο Β.Ράϊχ, Ψυχαναλυτής και μαθητής του Φρόυντ έλεγε: “Μπορούμε να εφοδιάσουμε τα παιδιά μας με τέτοια δομή χαρακτήρα και βιολογική δύναμη ώστε να μπορέσουν να πάρουν τις δικές τους αποφάσεις, να βρουν το δικό τους δρόμο, να φτιάξουν το δικό τους  μέλλον και το μέλλον των παιδιών τους”.