Πανδημία και Συναισθηματική Παράλυση

Πανδημία και Συναισθηματική Παράλυση

Η συναισθηματική παράλυση περιγράφει την κατάσταση κατά την οποία το άτομο κατακλύζεται από πληθώρα συναισθημάτων – άγχος, φόβο, θλίψη, ανησυχία, θυμό. Τα συναισθήματα αυτά συχνά δεν τα αναγνωρίζει και, ταυτόχρονα, δυσκολεύεται να δράσει, να σκεφτεί ή και να...