Ευχαριστούμε

Η ιστοσελίδα eribasiouka.gr χρησιμοποιεί cookies για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και των σελίδων. Τα cookies είναι μικρά αρχεία σε μορφή .txt που αποστέλλονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή κάθε χρήστη, εφόσον ο χρήστης έχει επιλέξει να δέχεται cookies. Τα cookies δε χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για την καταγραφή προσωπικών δεδομένων του χρήστη ούτε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας eribasiouka.gr

Τα cookies χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους λόγους ενδεικτικά:

Για την καταγραφή γενικών στοιχείων επισκεψιμότητας. Για την τεχνικά εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών και σελίδων του. Ο χρήστης της ιστοσελίδας eribasiouka.gr μπορεί να ρυθμίσει το φυλλομετρητή του (browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies, είτε να μην επιτρέπει την χρήση cookies σε καμία περίπτωση